De Europese Unie heeft drie jaar geleden een ambitieuze cyber securitywet geïntroduceerd. Deze wet moet organisaties binnen de EU beter beschermen tegen toenemende cyberdreigingen. Is jouw organisatie actief binnen één van de sectoren die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse maatschappij? Dan moet je vanaf medio 2024 aan de NIS2-richtlijn voldoen. 2ICT kan je helpen. 

NIS2-Richtlijn

De nieuwe Europese cybersecuritywet 

Even iets meer over de NIS2-richtlijn. Dit is de nieuwe Europese cybersecuritywet die organisaties beter moet beschermen tegen cyberaanvallen. Wil jij zeker weten dat het netwerkverkeer van jouw bedrijf veilig verloopt? Wil jij software gebruiken die meteen alarm slaat wanneer jouw bedrijf risico loopt? Wil jij jouw cyberveiligheid garanderen? Bel dan naar 2ICT. Wij helpen mee om jouw digitale omgeving veilig te houden. 

Waar staat NIS voor? 

NIS staat voor Network and Information Security. De NIS2-richtlijn heeft als voornaamste doel om de veiligheid essentiële diensten en digitale dienstverleners te versterken. Deze richtlijn bouwt voort op de oorspronkelijke NIS-richtlijn uit 2016. Die is ooit vastgesteld om de cyberbeveiliging en de weerbaarheid van essentiële diensten in EU-lidstaten te verbeteren. NIS2 gaat echter nog een stapje verder. Sindsdien worden meer sectoren onderworpen aan de wet. Daarbij zijn de security-eisen in heel Europa verhoogd.  

Nationale wetgeving in 2024 

De NIS2-richtlijn wordt dit jaar omgezet in nationale wetgeving. Organisaties die onder deze richtlijn vallen moeten dus voldoen aan bepaalde cyberweerbaarheid eisen en bestuurders van deze organisaties worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld.  

NIS2 erkent dat de digitalisering van essentiële diensten en de groeiende afhankelijkheid van digitale infrastructuur ook andere organisaties kwetsbaar maken voor cyberdreigingen. Een belangrijk kenmerk van de nieuwe wet is de uitbreiding van het toepassingsgebied. Naast sectoren als energie, vervoer, gezondheidszorg en financiën, is de wet nu ook van toepassing op aanbieders van digitale diensten, waaronder online marktplaatsen, cloud computing services en online zoekmachines. Deze bredere reikwijdte erkent de groeiende afhankelijkheid van de samenleving van digitale diensten en de noodzaak om deze te beschermen tegen cyberaanvallen. 

Welke organisaties vallen onder de NIS2-richtlijn? 

Onder de NIS2-richtlijn vallen verschillende organisaties die als essentieel worden beschouwd voor de goede werking van de samenleving en economie. Hieronder zetten we de bovengenoemde categorieën nog even kort op een rij: 

 • Essentiële dienstverleners:
  • Energiesector: elektriciteit, olie, gas
  • Vervoerssector: luchtvaart, spoorwegen, maritieme sector, wegvervoer
  • Gezondheidssector: ziekenhuizen, medische voorzieningen
  • Financiële sector: banken, beurzen, betalingsdienstaanbieders 
 • Digitale dienstverleners:
  • Online marktplaatsen
  • Cloud computing services
  • Online zoekmachines 
 • Overige dienstverleners:
  • Nutsdiensten: water, digitale infrastructuur
  • Openbare administraties: bijvoorbeeld essentiële diensten die worden geleverd door overheidsinstanties 

NIS2-richtlijn: 2ICT helpt  

Een belangrijk aspect van NIS2-richtlijn is de invoering van strengere beveiligingsmaatregelen en rapportageverplichtingen. Organisaties worden verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te implementeren om de risico’s van cyberaanvallen te verminderen. Deze maatregelen zorgen niet alleen voor een proactieve benadering van cybersecurity, maar ook voor een snellere respons op incidenten. Hier kan 2ICT uiteraard bij helpen. Wij maken gebruik van Cyberalarm. Cyberalarm is wat ons betreft eigenlijk een belangrijke veiligheidsvereiste bij al onze klanten. 2ICT werkt dus graag met deze slimme vorm van technologie. Met deze cybersecurity-oplossing wil 2ICT cyberaanvallen op de digitale omgeving van jouw onderneming zo veel mogelijk voorkomen. Ook worden de risico’s in kaart gebracht. 

Meer weten over Cyberalarm van SecureMe2? 

Is jouw organisatie actief binnen één van de sectoren die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse maatschappij? Dan moet je vanaf medio 2024 aan de NIS2-richtlijn voldoen. Meer weten? Neem dan contact met ons op via 088 – 6067606 of servicedesk@2ict.nl.

Terug naar berichten