Het midden- en kleinbedrijf (MKB) krijgt steeds meer te maken met cyberdreigingen. Daarom is het essentieel dat MKB-bedrijven zich bewust zijn van de potentiële gevaren waarmee ze dan worden geconfronteerd. Hieronder heeft 2ICT een selectie gemaakt van vijf veel voorkomende cyberdreigingen waar het MKB mee te maken kan krijgen.

cyberdreigingen voor het MKB

Phishing-aanvallen

Phishing is een veelvoorkomende methode waarbij aanvallers proberen om digitaal in te breken en zo gevoelige informatie te verkrijgen. Dit kan via e-mails, telefoongesprekken of zelfs tekstberichten. De criminelen doen zich voor als een betrouwbare partij en proberen zo de gegevens te bemachtigen. 2ICT vindt daarom dat MKB-bedrijven hun personeel moeten trainen. We noemen dit Security Awareness. Door deze training leren personeelsleden verdachte berichten te herkennen.

Ransomware-aanvallen

Ransomware is een vorm van malware die online bestanden versleutelt. Vervolgens vragen de criminelen losgeld voor het decoderen ervan. Deze aanvallen kunnen hele erge gevolgen hebben voor een MKB-bedrijf. Dit omdat de toegang tot essentiële gegevens zo geblokkeerd wordt. Daarom is het cruciaal dat bedrijven regelmatig back-ups maken van hun gegevens. 2ICT helpt MKB’ers daarom om beveiligingsmaatregelen up-to-date te houden.

Malware-infecties

Malware is software die is ontworpen om schade aan te richten aan een computersysteem. Dit kan variëren van spyware die informatie verzamelt tot zogenaamde trojans die toegang verschaffen tot gevoelige gegevens. Daarom vindt 2ICT het belangrijk dat MKB-bedrijven krachtige antivirussoftware gebruiken en regelmatig systeemscans uitvoeren, zodat malware geen kans krijgt of tijdig gedetecteerd wordt.

DDoS-aanvallen

Een Distributed Denial-of-Service (DDoS)-aanval is gericht op het overweldigen van een server of netwerk met een grote hoeveelheid verkeer. Als er zo’n bom van gegevens verstuurd wordt, dan is dat netwerk of die server onbruikbaar geworden. Hoewel DDoS-aanvallen meestal niet gericht zijn op het stelen van gegevens, kunnen ze aanzienlijk veel schade veroorzaken bij een MKB-bedrijf. Daarom vindt 2ICT het belangrijk om DDoS-mitigatiemaatregelen te implementeren. Zoals bijvoorbeeld firewalls of andere DDoS-beschermingsservices.

Datalekken

Een datalek treedt op wanneer gevoelige informatie wordt blootgesteld aan onbevoegde personen. Dit kan het gevolg zijn van menselijke fouten, zwakke wachtwoorden, onveilige netwerken of kwaadaardige aanvallen zoals phishing of malware. Het is essentieel voor MKB-bedrijven om gegevensversleuteling toe te passen of sterke authenticatieprotocollen en strikte toegangscontrole te implementeren. Alleen zo wordt het risico op datalekken verkleind.

Al deze bovenstaande cyberdreigingen probeert 2ICT tegen te gaan. Bij klanten passen we veel uiteenlopende beveiligingsmaatregelingen toe. Want alleen wanneer MKB-bedrijven zich bewust zijn van cyberdreigingen en daarom passende beveiligingsmaatregelen treffen, dan worden digitale gegevens beschermd en is de impact van potentiële aanvallen geminimaliseerd.